رستوریشن های دندانی چیستند؟

سوال : رستوریشن های دندانی چیستند؟

پاسخ : رستوریشن های دندانی شامل روکش ها ،بریج ها،ونیر هایا لامینیت هاو اباتمنت ها هستند. آنها جهت بازسازی دندانها ی موجود ،جایگزینی دندانهای از دست رفته یا بازسازی ایمپلنتهای دندانی بکار می روند .

یک روکش یک پوشش شبه دندانی است که برروی یک دندان یا یک ایمپلنت قرارداده می شود.

یک بریج شامل ۲یا چند روکش متصل بهم جهت جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته می باشد.

ونیر یا لامینیت ها یک لایه نازک از چینی بوده که به سطح قدامی دندان متصل می شوند تا سطح دندان را بهبود ببخشند .

یک اباتمنت یک قطعه کوچک است که به بالاترین قسمت یک ایمپلنت متصل شده وبه عنوان یک فونداسیون برای روکش بعدی عمل می کند .